Hướng dẫn các lệnh truy vấn trong blogspot

Các truy vấn cơ bản với Blogspot

Hầu như ai cũng biết đến một câu truy vấn thông dụng, hôm nay mình sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn một chút, làm BlogSpot nghe chừng lại càng đơn giản ..Rất thuận tiện cho các bạn trong việc RipTemp, Design Template cho BlogSpot.Mình muốn nhắc đến câu lệnh này :

/feeds/posts/default/-/ThuthuatBlog?start-index=1&max-results=44&alt=json-in-script&callback=ancdata


Trước tiên, mình được biết Cơ sở dữ liệu của Blogspot là một file XML. Nó là một dạng CSDL NoSQL.

NoSQL :

 Là những cơ sở dữ liệu không dùng mô hình dữ liệu quan hệ để quản lý dữ liệu, có thể lưu trữ, xử lý từ một lượng rất nhỏ cho tới hàng petabytes dữ liệu trong hệ thống có độ chịu tải, lỗi cao với những đòi hỏi về tài nguyên phần cứng thấp.

Một số đặc điểm nhận dạng cho thế hệ database mới này bao gồm: schema-free, hỗ trợ mở rộng dễ dàng, API đơn giản, eventual consistency (nhất quán cuối) và/hoặc transactions hạn chế trên các thành phần dữ liệu đơn lẻ,  không giới hạn không gian dữ liệu,...

Như vậy các bạn chỉ cần tập trung vào nghiên cứu phần API (Truy vấn bằng Json) của nó. Tuy nhiên, vấn đề đó chỉ dành cho các bạn ưa tìm hiểu thôi..

Nhưng câu lệnh mình đưa ra có nghĩa ra sao, chúng ta cùng phân tích. Minh sẽ giải thích một cách đơn giản nhất.

Truy vấn Tag (Label) :

/feeds/posts/default/-/label?start-index=vitribatdau&max-results=soluonglayra&alt=json-in-script&callback=hamgoi


Truy vấn Search (Tìm kiếm)

/feeds/posts/default/?q=tukhoa&start-index=vitribatdau&max-results=soluonglayra&alt=json-in-script&callback=hamgoi


Truy vấn bài viết mới xuất bản

/feeds/posts/default/?start-index=vitribatdau&max-results=soluonglayra&alt=json-in-script&callback=hamgoiNhững câu lệnh truy vấn trên mình muốn đưa tới cho các bạn đã biết và sử dụng thành thạo blogspot. Trong thời gian tới, mình sẽ cố gắng nghiên cứu sâu làm hoàn thiện tools ANCLoad Data cho tất cả các bạn chưa biết hoặc đã biết tới các câu lênh truy vấn trên đều có thể sử dụng.

Mình là Anh.NC đến từ Blog ANCTemp

0 nhận xét

Navigation List