Fifa 2014 [By EA Mobile]

Tên game: Fifa 2014


Nhà sản xuất: EA Mobile
Nền tảng: Java
Thể loại: Thể thao
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Màn hình: 128x160, 176x208, 240x320, 240x400, 320x240, 360x640

Fifa 2014

Giới thiệu game Fifa 2014


Một game mô phỏng bóng đá của EA Mobile. Phiên bản Fifa 2014 có một vài thay đổi trong hành động vật lý và đồ họa.

Một vài hình ảnh trong game Fifa 2014Fifa 2014
Fifa 2014

Tải game Fifa 2014


128x160 (207.69 KB)
176x208 (567.89 KB)
240x320 Nokia s40v3 (812.2 KB)
240x320 Nokia s40v5 (433.17 KB)
240x320 Nokia s60v3 (1.25 MB)
240x320 SAM TS (1.47 MB)
240x320 SAM (389.88 KB)
240x320 SE (1.35 MB)
240x320 TS (1.2 MB)
240x400 SAM KU990/KP500 (793.31 KB)
240x400 SAM S5230 (1.48 MB)
320x240 Nokia s40v6 (840.81 KB)
320x240 Nokia s60v3 (1.17 MB)
360x640 (1.51 MB)

0 nhận xét

Navigation List