Cake Mania [By Mr.Goodliving]

Tên game: Cake Mania


Nhà sản xuất: Mr.Goodliving
Nền tảng: Java
Thể loại: Mô phỏng, Vui nhộn - Giải trí
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Màn hình: 128x128, 128x160, 176x208, 176x220, 208x208, 240x320, 240x400, 320x240, 480x800

Cake Mania

Giới thiệu game Cake Mania


Giúp đỡ Jill mở một tiệm bánh ở địa phương để phục vụ một dàn diễn viên hề. Sử dụng lợi nhuận để tái mở tiệm bánh của ông bà! Trong Cake Mania có 48 cấp độ, 4 địa điểm, và 1000 loại bánh.

Cake Mania

Tải game Cake Mania


128x128 (53.59 KB)
128x128 Nokia s40v2 N3220 (59.08 KB)
128x128 Nokia s40v2 N6230 (101.94 KB)
128x160 MOTO L6 (134.51 KB)
128x160 Nokia s40v2a N5200 (142.15 KB)
128x160 Nokia s40v2a N6101 (101.12 KB)
128x160 SAM E250i (129.6 KB)
128x160 SAM E370 (138.75 KB)
128x160 SAM J700 (138.15 KB)
128x160 SE K500i (144.93 KB)
176x208 Nokia s60v2 N70 (228.42 KB)
176x208 Nokia s60v2 N3250 (230.59 KB)
176x208 Nokia s60v2 N6600 (235.74 KB)
176x208 Nokia s60v2 N6680 (180.1 KB)
176x220 LG U880 (226.17 KB)
176x220 LG U8120/U8330 (194.69 KB)
176x220 MOTO K1 (127.08 KB)
176x220 MOTO U6 (140.43 KB)
176x220 SAM ZV10 (231.57 KB)
176x220 SAM ZV60 (228.01 KB)
176x220 SE 750i (232.42 KB)
176x220 SE W810i (232.56 KB)
208x208 Nokia s40v3 (218.53 KB)
240x320 LG KE970 (310.12 KB)
240x320 LG KG800 (190.6 KB)
240x320 LG KU800 (312.49 KB)
240x320 MOTO E1000 (155.27 KB)
240x320 MOTO V3x (310.09 KB)
240x320 MOTO V6 (311.3 KB)
240x320 MOTO V8 (313.51 KB)
240x320 MOTO V9 (311.32 KB)
240x320 Nokia s40v3a (317.01 KB)
240x320 Nokia s60v3 E50 (317.2 KB)
240x320 Nokia s60v3 N73 (316.32 KB)
240x320 Nokia s60v3 N81 (318.53 KB)
240x320 Nokia s60v3 N82 (315.83 KB)
240x320 Nokia s60v3 N93N96 (314.35 KB)
240x320 Nokia s60v3 N95 (314.81 KB)
240x320 SAM D900 (234.95 KB)
240x320 SAM E900 (317.04 KB)
240x320 SAM F400 (323.21 KB)
240x320 SAM F480 TS (314.93 KB)
240x320 SE C510/C905 (318 KB)
240x320 SE K800i (319.14 KB)
240x320 SE K850i (314.13 KB)
240x320 SE W760i (313.75 KB)
240x320 SE W910i (315.75 KB)
240x400 LG KU990 (318.22 KB)
240x400 SAM S5230 (315.9 KB)
320x240 Nokia s60v3 E71 (318.1 KB)
480x800 SE X1i (210.25 KB)

0 nhận xét

Navigation List