Insaniquarium Deluxe [By Glu Mobile]

Tên game: Insaniquarium Deluxe


Nhà sản xuất: Glu Mobile
Nền tảng: Java
Thể loại: Mô phỏng, Vui nhộn - Giải trí
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Màn hình: 128x128, 128x160, 208x208, 240x320

Insaniquarium Deluxe

Giới thiệu game Insaniquarium Deluxe


Một game mô phỏng hồ cá thật! Bạn cần cho chúng ăn và chúng sẽ cung cấp cho bạn tiền. Bạn có thể dành tiền để mua cá mới, có được thực phẩm tốt hơn, mở rộng số lượng thực phẩm, có được vũ khí tốt hơn để tiêu diệt quái vật. Lũ quái vật sẽ cố gắng để ăn cắp cá của bạn từ các hồ cá và nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt chúng.


Insaniquarium Deluxe

Tải game Insaniquarium Deluxe


128x128 (61.5 KB)
128x128 Nokia s40v2 (119.19 KB)
128x160 Nokia s40v2a (119.64 KB)
208x208 Nokia s40v3 (235.34 KB)
240x320 Nokia s40v3a (284.65 KB)

0 nhận xét

Navigation List