Monopoly Here & Now The World Edition [By EA Mobile]

Monopoly Here & Now The World Edition

Giới thiệu game Monopoly Here & Now The World Edition


Làm mới những kỷ niệm của bạn cùng với trò chơi Monopoly Here and Now: The World Edition. Trong trò chơi có nhiều mini-game, bạn cũng có thể chơi với 4 người chơi cùng một lúc.

Một vài hình ảnh trong game Monopoly Here & Now The World EditionMonopoly Here & Now The World Edition

Thông tin game Monopoly Here & Now The World Edition


Nhà sản xuất: EA Mobile
Nền tảng: Java
Thể loại: Board
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Tải game Monopoly Here & Now The World Edition


128x128 Nokia s40v2 (97.05 KB)
128x160 Nokia s40v2a N6101 (144.89 KB)
128x160 Nokia s40v2a N6151 (302.46 KB)
176x208 Nokia s60v2 N70 (396.55 KB)
176x208 Nokia s60v2 N6600 (396.43 KB)
176x208 Nokia s60v2 N6680 (227.74 KB)
208x208 Nokia s40v3 (146.91 KB)
240x320 Nokia s40v3 N6233/N6280 (479.84 KB)
240x320 Nokia s40v5 N6500c (248.25 KB)

0 nhận xét

Navigation List