Làm thế nào để biết Website, link bài viết đã được index?

Chắc hẳn bạn sẽ hỏi tới câu hỏi này khi bạn nghe tới bạn khác nhắc tới Kiểm tra xem link bài viết của mày đã được index chưa? Và chắc chắn có bạn sẽ cười vì dễ thế này mà mày cũng viết. :3 nếu biết rồi thì mời bạn đi ra nhé, :) vì đây là câu hỏi chung của nhiều bạn mình đã hướng dẫn và thắc mắc khi mình nói.
- Chỉ với 1 thao tác là các bạn Copy link các bạn muốn kiểm tra xem có được SE index chưa bằng cách bạn COPY link đó vào SE tìm kiếm tương ứng. Ví dụ mình muốn kiểm tra bài viết của mình có tiêu đề Khởi đầu từ dịch vụ SEO giá rẻ và điều bất cập đã được Google index hay chưa mình có thao tác vào Google.com và dán link đó vào tìm kiếm
Làm thế nào để biết Website, link bài viết đã được index?

Đây là kết link đã được Google index. Còn nếu chưa được index thì không bắt đúng link hiển thị ở kết quả tìm kiếm. Ví dụ
Làm thế nào để biết Website, link bài viết đã được index?
Nhiều bạn quan tâm tới việc làm thế nào để được SE index nhanh hơn. Vấn đề này mình sẽ chia sẻ ở 1 bài gần đây. :)
Chúc các bạn vui vẻ!

0 nhận xét

Navigation List