HIỂN THỊ SỐ NGƯỜI ĐANG ONLINE TRÊN BLOG


    Bạn có một trang Blog và muốn biết số người đang truy cập trên blog, hãy làm vài thao tác đơn giản sau đây:

Tạo tiện ích:

1. Đăng nhập vào Blog, vào "Bố cục", chọn "Thêm tiện ích" [1] (nên chọn ở dưới chân blog hoặc trên cột sidebar cho tiện).2. Trong bảng tiện ích hiện ra, chọn HTML/Javascript [2] (hai ảnh dưới).

0 nhận xét

Navigation List