PUTIN - TẬP CẬN BÌNH BẠN HAY THÙ ?
Tập ơi, nên nhớ “luật rừng”!
Chẳng qua tớ bí cái vùng Ukrai
Phương Tây họ lật lá bài,..
Khí đốt bị ế cậu xài - tớ cho
Nhưng đừng có giở cái trò

0 nhận xét

Navigation List